VISIONWORKS BLOGT

VisionWorks Open Huis voor de derde keer goed bezocht

VisionWorks heeft voor de derde keer een inhoudelijke topsessie georganiseerd voor haar relaties. In deze serie van Open Huis kennissessie komt iedere keer een actueel onderwerp aan de orde. De grote opkomst laat zien dat VisionWorks goed aansluit op de ontwikkelingen in de markt.

  • Jan Willem Sijthoff
  • 15 mei 2014

Open huis Ordina VisionWorks

Meer dan 30 relaties hebben een inhoudelijk programma voorgeschoteld gekregen over data analytics en predictive modelling. Onze eigen data scientist, Emile Kelkboom, heeft in zijn presentatie heel pragmatisch laten zien hoe data analytics van waarde kan zijn voor een organisatie. Daarna hebben Marcel van Munster en Paul Feitsma van Eneco laten zien hoe zij data analytics en predictive modelling inzetten in hun organisatie.

Pragmatische data analytics

De waarde van data analytics zit hem in het combineren van verschillende databronnen. De waarde zal toenemen als de kwaliteit van data beter is, waardoor de resultaten van het model nauwkeuriger zullen zijn. Het ontwikkelen van het model gebeurt op zgn. “trainingsdata”, waarna validatie van het model gebeurt op testdata. De resultaten van het model kunnen een organisatie op verschillende manieren ondersteunen. Hierin maakt Emile het onderscheid tussen beschrijvende, diagnostische, voorspellende en prescriptieve analyse. Vanuit het publiek bleek dat beschrijvende en diagnostische analytics wel al een plek hebben in de organisatie, maar dat de uitdaging ligt bij voorspellende en prescriptieve analytics. Zeker op het gebied van predictive analytics kan een organisatie waarde creëren door hun klantinteractie te verbeteren, nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen of de efficiënte en effectiviteit van de interne processen te verhogen.

Waarde voor een organisatie

In de presentatie van Eneco kregen we een duidelijk beeld waar Eneco waarde realiseert met data analytics in hun organisatie. Daarnaast zien zij nog veel potentieel voor data analytics in hun product “Toon”. Deze digitale thermosstaat, die is aangesloten op het internet, geeft hun veel inzicht in het gebruik van gas en elektriciteit bij elke individuele klant. Personalized offerings voor hun 2 miljoen klanten ligt door de “Toon” binnen handbereik en daarmee ook het behalen van de doelstelling om dagelijkse duurzame energie voor hun klanten te realiseren.

Volgende Open Huis

Na een levendige discussie over beide presentaties, waarbij Eneco ook nog twee stellingen inbracht over het organiseren van analytics en de toegevoegde waarde van analytics, is de sessie afgesloten met de aankondiging voor de volgende sessie. Op 10 juni zal het volgende Open Huis zijn. Ditmaal staat data virtualisatie op de agenda. Een nieuwe ontwikkeling op het gebied van software voor data integratie, die we zullen benaderen vanuit een business perspectief. Een verassende software leverancier zal ook aanwezig zijn om haar visie op dit innovatieve onderwerp met ons te delen. Genoeg redenen dus om als business verantwoordelijke, enterprise architect of informatie manager eens aan het einde van de middag een bezoek te brengen aan het mooie kantoor van Ordina in Nieuwegein.

Over de auteur:

Jan Willem Sijthoff

Jan Willem is management consultant bij Ordina VisionWorks. Al meer dan 10 jaar is zijn werkgebied business intelligence, analytics en big data. Jan Willem’s kracht is het creëren van creatieve en innovatieve business intelligence oplossingen op organisatorisch-, proces- en technisch niveau in een organisatie.