VISIONWORKS BLOGT

big data voor gemeenten

De wereld waarin wij, burgers van Nederland leven is in een snel tempo aan het digitaliseren. En we doen daar gewoon aan mee. Maar hoe staat het met de gemeenten waarin we wonen?

  • Robbert Jellinek
  • 14 november 2014

Big Data toepassingen groeien als paddenstoelen uit de grond en hebben soms gemerkt en gewild, soms ongemerkt en ongewild al een grote impact op de informatie die ons wordt geboden. Maar op gemeentelijk niveau, in ieder geval vanuit het perspectief van communicatie naar de burger ligt nog een heel onontgonnen gebied. En ook vanuit andere perspectieven is het voor gemeenten nog onduidelijk wat de mogelijkheden van Big Data zijn.

Dienstverlening op maat

De afgelopen jaren hebben gemeenten zeker stappen gemaakt in de digitalisering van hun dienstverlening aan hun burgers. Het inrichten van frontoffice processen op hun website met gebruiksvriendelijke e-formulieren, een goede integratie met de backoffice processen, dat is bij een behoorlijk aantal gemeenten al op orde. Maar er is nog onvoldoende besef van de mogelijkheden om beschikbare informatie op maat aan burgers aan te bieden. Welke gemeente stelt een app beschikbaar of heeft iets van ‘mijngemeente.nl’ om haar burgers van persoonsgericht te voorzien? En op het moment dat beschikbare databestanden ook nog eens gekoppeld worden met gegevens van andere (semi)-overheidsinstellingen als het Kadaster, de GGD, het Onderwijsveld etc. dan nemen de mogelijkheden voor waardevolle persoonlijke informatieproducten zeer sterk toe.

4 perspectieven voor big data toepassingen

Persoonlijke informatie is niet het enige perspectief waar kansen voor big data bij gemeenten liggen. Het is goed om onderscheid te maken in een viertal perspectieven, verdeeld langs twee assen: informatie aan burgers versus informatie over burgers (verticale as) en individuele informatie versus geaggregeerde of samengevoegde informatie (horizontale as). Een uitwerking hiervan en enkele voorbeelden zijn te vinden in mijn presentatie op het Cascadis jaarcongres.

Met deze vier perspectieven komt de vraag wie verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en implementeren van big data toepassingen binnen gemeenten aan de orde. Het is met nadruk geen geïsoleerd ICT feestje, net zo min als het alleen een communicatievraagstuk is. Initiatieven zullen uit het werkveld moeten komen; regie zal centraal gevoerd moeten worden. Een mooie kans voor alle gemeenten die op een kosten-efficiënte wijze bezig zijn hun dienstverlening richting burgers te verbeteren.

 

 

Over de auteur:

Robbert Jellinek

Robbert is een ervaren management consultant en programmamanager. Hij vertaalt (bedrijfs)doelen naar een programmatische aanpak met concrete doelen en resultaten. Zijn ervaringen liggen in de industrie en binnen de overheid.