Theo Meinsma Business Unit Manager +31(0)6 54386517

BI & Datawarehousing

Wij laten informatie
voor u werken

Wij geloven dat de explosief toenemende hoeveelheid data onze wereld ingrijpend gaat veranderen. En dat mensen en organisaties uit die data heel veel waarde kunnen halen.

Wij hebben de drijfveer die waarde te ontdekken, te begrijpen en voor onze klanten beschikbaar te maken. Dat doen wij door in de huid te kruipen van onze klanten, met ze mee te denken en ze te helpen met ontsluiten, verwerken, bewerken en analyseren van grote en diverse datastromen. 

Maar informatie krijgt pas waarde als medewerkers, managers en bestuurders er meer mee doen. Als bedrijfsprocessen er beter door presteren. Als de organisatie betere resultaten behaalt.

Het is onze ambitie om organisaties te helpen slimmer te worden. Wij laten informatie voor u werken.

BI & Datawarehousing Contact Neem contact op met Theo Meinsma

Geautomatiseerd testen

Uw datawarehouse groeit en wordt regelmatig aangepast. Handmatig testen kan deze ontwikkelingen niet bijbenen en is foutgevoelig. Een snelle oplevercyclus mag niet ten koste gaan van kwaliteit. Hoe kunt u bij elke oplevering betrouwbaar en snel testen of het datawarehouse nog functioneert zoals gewenst? Hoe houdt u de kwaliteit van uw datawarehouse op peil en kunt u audits met vertrouwen tegemoet zien?

TestFlow is een aanpak met daarbij een tool, waarmee organisaties datawarehouses geautomatiseerd kunnen testen. Er kan continu gecontroleerd worden of de applicatie de juiste gegevens oplevert en voldoende robuust is. TestFlow draagt zo bij aan het optimaliseren van de kwaliteit en de tijdigheid van informatie binnen organisaties.

Lees meer over Testflow

Agile Beheer

Sinds de dagen van de zogeheten watervalsoftwareontwikkeling hebben IT-organisaties met Agile-methoden zoals Scrum al veel gewonnen aan snelheid en flexibiliteit. Gebruikers sturen voortdurend op de door henzelf gewenste functionaliteit en zien die snel terug in productierijpe projectresultaten. Hoe zorgt u er echter vervolgens voor dat die gebruikers ook snel kunnen beschikken over die in productie genomen functionaliteit?

Agile beheer is het antwoord om projectresultaten snel in productie te nemen en tegelijkertijd de impact en frequentie van incidenten te beperken.

Lees meer over Agile beheer

Zorgkompas

Door de vele stelselwijzigingen in de zorg worstelen zorginstellingen met hun informatievoorziening. Voor een goede sturing van zorgorganisaties is de beschikbaarheid van actuele en relevante managementinformatie van strategisch belang. Dat geldt niet alleen voor de bedrijfsvoering en de financiële prestaties van de organisatie, maar ook voor de zorgverlening.

ZorgKompas is de managementinformatie-oplossing die zorginstellingen in staat stelt efficiënt en effectief te besturen en te verantwoorden.

Lees meer over Zorgkompas

Agile BI

Steeds meer organisaties ervaren dat projecten met een agile-aanpak betere resultaten opleveren. Methodes zoals SCRUM winnen aan populariteit omdat zij anticiperen op verandering. Zeker in Business Intelligence-projecten (BI) is het cruciaal om in te kunnen spelen op veranderende omgevingsfactoren, informatiebehoeften en technologie. Echter, BI projecten kennen specifieke valkuilen. Ervaring met agile in andere domeinen is daarom niet direct toepasbaar op een BI-project.

Met Agile Business Intelligence van Ordina passen we binnen SCRUM specifiek op BI toegesneden werkwijzen toe. Uw BI-project is wendbaar en toch in control. Met onze aanpak bent u verzekerd van tevreden gebruikers, opdrachtgevers en beheerders.

Lees meer over Agile BI

Self Service BI

De afgelopen decennia is veel geïnvesteerd in Business Intelligence (BI) als middel om besturing en besluitvorming te verbeteren. BI zou moeten helpen bij het nemen van besluiten door deze te baseren op relevante informatie (tijdig, adequaat en correct). In de praktijk is het resultaat van deze inspanning niet altijd even geslaagd.

Om BI daadwerkelijk te benutten zouden we de primair belanghebbenden, namelijk de medewerkers van de organisatie, in staat moeten stellen zichzelf te ‘bedienen’ van antwoorden: Self-Service BI (SSBI) zorgt voor een goede ondertsteuning van de besluitvorming en dat aan de continue stroom van veranderingen vanuit de organisatie wordt voldaan.

Lees meer over Self Service BI