Betekenisvol verbinden van informatie

Het linked data concept biedt nieuwe kansen voor uw organisatie


Meer dan ooit gaat het in de moderne samenleving over het verbinden van mensen en organisaties die met elkaar samenwerken. In een digitale samenleving waar grenzen wegvallen heeft u behoefte aan een informatievoorziening die optimaal de mogelijkheden tot verbinden faciliteert. U heeft de beschikking over een enorme berg aan gegevens. In uw eigen organisatie, van uw partners en ook steeds meer gegevens zijn openbaar beschikbaar. Met behulp van het Big, Open, Linked Data (BOLD) concept is het mogelijk om deze gegevens eenvoudig en goedkoop betekenisvol te verbinden tot informatie die voor uw organisatie van belang is. U versterkt uw informatiepositie door eigen informatiebronnen te verrijken met informatie uit openbare bronnen. U kunt nuttige en nieuwe toepassingen ontwikkelen voor klanten of voor eigen gebruik. Dit biedt nieuwe kansen voor uw organisatie.


Concept

Het BOLD concept verbindt drie trends. De eerste trend betreft de steeds groter wordende berg aan gegevens: big data. De tweede trend betreft de aanwezigheid van steeds meer openbare gegevensverzameling die potentieel bruikbaar is voor uw organisatie: open data. De derde trend betreft de verbindende factor: linked data.

Linked data maakt gebruik van de ideeën en voorzieningen die we allemaal kennen: het internet. Het internet zich de afgelopen dertig jaar ontwikkeld tot een volwassen open infrastructuur. Via het world-wide-web is tegenwoordig vrijwel elk document, geluidsfragment of filmpje toegankelijk, op elk device en overal op de wereld. Deze resources zijn te benaderen via een identificatie in de vorm van een Uniform Resource Identifier (URI), zoals de http-variant in de adresbalk van een browser. Met HTML zijn de resources te bekijken en met elkaar verbonden door middel van hyperlinks. Het internet kent beveiligingsprotocollen die we voldoende vertrouwen voor geldzaken, het aangaan van contracten en persoonlijke informatie.

Aanpak

Het ligt voor de hand om deze infrastructuur ook te gebruiken voor de uitwisseling van gegevens. Dit is een web van gegevens, waarin gegevens via links naar andere (meta)gegevens zijn verbonden met hun betekenis: het semantic web. Tim Berners-Lee, ook de bedenker van het world wide web, heeft het concept van uniforme identificaties, uniforme representatie en links als basis genomen voor de vier ontwerpprincipes van het semantic web. Met deze ontwerpprincipes ontstaat een semantic web van verbonden gegevens, in het Engels: Linked Data. Onze consultants helpen u het concept van Linked data te implementeren in uw organisatie. Zij adviseren over de architectuur en het ontwikkelen van een begrippenkader voor uw domein. Zij adviseren over de mogelijkheden en stellen samen met u een stappenplan op. Zij ondersteunen bij het ontwikkeltraject en hebben kennis van de methoden en technieken op het gebied van Linked data. Naast het realiseren van de gewenste functionaliteit zorgen zij indien gewenst ook voor kennisoverdracht zodat uw organisatie hier zelfstandig mee verder kan.


 

Resultaat

Met BOLD kunt u snel en tegen lage kosten de gegevens binnen en buiten uw organisatie verrijken tot betekenisvolle informatie. Het verbinden van organisatieonderdelen, contact met partners en klanten wordt verbeterd. Uw IT ondersteuning vormt geen bottleneck meer, maar biedt uw een hoge mate van wendbaarheid. Kortom, uw organisatie beschikt over de benodigde kennis en infrastructuur om samen te werken en mensen en organisaties te verbinden. Precies wat de moderne samenleving van uw organisatie vraagt!


Betekenisvol verbinden van informatie