Henri van Herwaarden Business Unit Manager +31(0)653895908

BI Competentieontwikkeling

Met de juiste mensen aan de slag

Haalt uw organisatie voldoende toegevoegde waarde uit uw BI oplossingen?

Bij VisionWorks geloven we dat u informatie voor u kan laten werken, onder meer door een goede inrichting van BI. De inzet van alleen technologie is daarvoor niet voldoende. Slechts wanneer de medewerkers die met die BI werken in staat zijn deze technologie op adequate wijze te gebruiken kan BI renderen. BI is uiteindelijk mensenwerk.

Concept

BI Competentieontwikkeling is een methodiek die u helpt om met de juiste mensen aan de slag te gaan. Om de BI functie goed in uw organisatie te borgen heeft uw team de juiste samenstelling nodig. Onze visie daarop laat zich verdelen over 5 kerncompetenties, namelijk:

 

•    De vakman heeft kennis en ervaring in BI

•    De bedrijfsman weet wat de bedrijfsdoelstellingen zijn

•    De verkoper is commercieel succesvol

•    De adviseur is vertrouwd met de klant

•    De organisator krijgt dingen gedaan

 

Wij zijn van mening dat als u zorgt voor een gebalanceerde invulling van bovenstaande competenties, uw organisatie in staat is toegevoegde waarde uit uw BI functie te creëren.

Aanpak

Op basis van wat u wilt bereiken met Business Intelligence in uw organisatie, stellen wij samen vast welke competenties uw mensen nog nodig hebben en hoe deze binnen uw organisatie het beste te ontwikkelen zijn. Hierbij staan de volgende vijf vragen centraal:

 

•    Heb ik de juiste mensen?

•    Hebben mijn mensen het juiste niveau?

•    Worden oplossingen efficient en effectief gebruikt? 

•    Is de kennis van mijn mensen actueel? 

•    Acteren mijn mensen op een adequate manier?

Resultaat

Afhankelijk van de afspraken die wij samen maken, kunnen wij voor u het volgende bereiken:

 

•    Inzicht in de beschikbare en benodigde competenties

•    De middelen om deze op elkaar af te stemmen

•    De competenties om uw doelstellingen te realiseren

 

Kortom, wij kunnen u helpen met de ontwikkeling van uw kenniscompetenties zodat u uw doelstellingen kunt realiseren.

BI Competentieontwikkeling Contact Neem contact op met Henri van Herwaarden