Robbert Jellinek Principal +31(0)613524030

Consultancy en Organisatieadvies

Op weg naar een klantgerichte
en doelmatige organisatie

De druk op uw organisatie om goed te presteren neemt toe. Klanten zijn kritischer en minder loyaal. Ze verlangen sneller informatie en willen een dienstverlening die op hun situatie is afgestemd. Ook moet uw organisatie voldoen aan een scala van regelingen en procedures, terwijl u tegelijkertijd klantspecifiek en maatschappelijk verantwoord wilt ondernemen. Kosteneffectief opereren is dan een voorwaarde voor succes, transparantie en inzicht zijn een noodzaak.

Ordina kan u met raad en daad bijstaan. Bijvoorbeeld om een strategie werkend en bestuurbaar te maken of bij het ontsluiten van data om prestaties te meten en te verbeteren. Maar we kunnen u ook ondersteunen bij langlopende projecten om de focus houden op het gewenste resultaat en bij het aanpakken van risk & compliancy-vraagstukken.

Consultancy en Organisatieadvies Contact Neem contact op met Robbert Jellinek

BICC Framework

In een Business Intelligence Competence Center (BICC) brengen we kennis en expertise samen op het vlak van business, ICT en analyse. Dit verhoogt de effectiviteit van BI en daarmee de slagvaardigheid van uw organisatie.

Doorslaggevend voor het succes van een BICC is een integrale aanpak waarin de strategie en bedrijfsdoelstellingen centraal staan. Deze implementeren we via vier sporen: Governance, Organisatie, Processen en Producten.

Innovatie speelt een grote rol in het BICC als aanjager om continu in te spelen op de veranderende omgeving. Dit alles heeft Ordina VisionWorks samengebracht in het BICC Framework.

Lees meer over ons BICC Framework

BI Maturity Scan

Verloopt bij u de afstemming tussen informatievoorziening en informatieverbruik nog niet optimaal? Wilt u het rendement van uw business intelligence vergroten? De BI MaturityScan laat zien waar in uw organisatie tijd, geld en energie worden verspild en welke verbeteringen mogelijk zijn.

Niet alle investeringen in business intelligence leiden tot betere prestaties. Met behulp van de BI MaturityScan kunt u met gerichte initiatieven in informatieproductie én informatiegebruik zorgen voor betere beslissingen, productievere gebruikers en lagere bedrijfskosten.

Lees meer over onze BI Maturaty Scan

Planning & Control en BI

De planning- en controlcyclus vormt de basis voor de interne sturing als de verantwoording naar externe stakeholders. Met de strategische ambities als uitgangspunt worden plannen gemaakt en financieel kaders gesteld en bewaakt. De afdeling Planning & Control (P&C) is verantwoordelijk voor de bewaking van en regievoering over deze cyclus.

Dat rechtvaardigt de vraag of P&C optimaal ondersteund wordt bij de uitvoering van deze taak. Zijn processen en ondersteunende systemen optimaal geschikt? Zijn ze betrouwbaar, efficiënt, transparant en herhaalbaar? Of wordt er maandelijks met een hoop energie een aantal Excel sheets gevuld om te komen tot een rapportage voor verantwoording en organisatiesturing?

Lees meer over Planning & Control en BI

Data Governance

De afhankelijkheid van data neemt snel toe. Gegevens zijn een onmisbare factor in goede besluitvorming.

Goede informatiesystemen en inzicht in de informatievraag zijn daarom essentieel. Maar de toenemende afhankelijkheid van informatie maakt het ook noodzakelijk de beheersing van de datastromen te verbeteren.

Ordina helpt u graag door met u uw Data Governance op orde te brengen.

 

Lees meer over Data Governance

Mobile Dashboards

Om als organisatie een concurrentievoordeel te behalen of de productie efficiënter uit te voeren, is realtime informatie steeds belangrijker.

De komst van smartphones en tablets maakt het mogelijk informatie op elk moment op elke plaats beschikbaar te hebben en direct actie te ondernemen. De transformatie naar een mobiele informatievoorziening is echter niet zo eenvoudig.

Ordina zorgt ervoor dat het mobile dashboard u optimaal ondersteunt bij het nemen van beslissingen.

 

Lees meer over Mobile Dashboarding

Strategie gedreven Performance Management

Is uw strategie concreet genoeg, zodat u maandelijks kunt meten of uw organisatie(onderdeel) op koers ligt? Is de strategie zó begrijpelijk dat iedere medewerker weet welke bijdrage van hem of haar wordt verwacht? En weet u zeker dat de juiste verbeterprogramma’s en projecten worden uitgevoerd om uw strategie te laten slagen?

Met onze aanpak voor strategiegedreven performancemanagement verbetert u de besturing. En daarmee de performance van uw organisatie door de strategie bestuurbaar, meetbaar en communiceerbaar te maken.

 

Lees meer over Performance Management

Sturen op prestaties, StiP

Vaak leggen BI-systemen de nadruk op informatie over het verleden. Maar sturen op enkel informatie uit het verleden leidt niet tot goede beslissingen.

VisionWorks kijkt daarom niet alleen naar de uitkomsten van het verleden, maar maakt oorzaak en gevolg vanuit het proces ook inzichtelijk. Hierdoor ziet u niet alleen wat het effect is geweest, maar begrijpt u ook hoe die effecten tot stand zijn gekomen.

Deze combinatie noemen wij STiP: Sturen van de toekomst, meer invloed op prestaties. STiP maakt met behulp van simulatie betere besluiten mogelijk.

 

Lees meer over STiP