Datawarehousing

Een geconsolideerd inzicht in uw organisatie

Datawarehousing is de kern van elke business intelligence oplossing. Met behulp van een bewezen tool onafhankelijke aanpak gebaseerd op industrie standaarden en onze best practices wordt de kennis die in bedrijfsdata besloten ligt inzichtelijk en toegankelijk voor sturingsrapportages en onderzoek.

 

Concept

Een datawarehouse ontsluit de informatie die besloten zit in de diverse interne en externe databronnen die de organisatie ter beschikking staan. Door integratie en consolidatie van deze gegevens kan een breed inzicht in het functioneren van de organisatie in zijn context verkregen worden. De gekozen architectuur staat een iteratief proces toe waarbij op basis nieuwe inzichten aanvullende bronnen worden ontsloten en de bestaande kennis verder verrijkt.

Aanpak

Onze consultants analyseren de beschikbare bronnen en inventariseren de informatie behoefte binnen de organisatie. Zij richten een database omgeving in waarin met behulp van ETL processen de data wordt geladen, geschoond en geïntegreerd wordt in een flexibele toekomst vaste data opslag. Vervolgens wordt deze generieke opslag getransformeerd in een datamart waarin de data ontsloten wordt, toegespitst op een efficiënte beantwoorden van de informatievraag binnen de organisatie. Deze datamart wordt voor de gebruikers ontsloten voor rapportage en onderzoek met heldere data definities en een interactieve grafische omgeving.

Resultaat

Uw organisatie heeft inzicht in het spectrum aan informatie dat in de bedrijfsdata besloten ligt. Nieuwe bronnen kunnen binnen de bestaande omgeving worden opgenomen en iteratief tot verdere verrijking van de sturing van de organisatie leiden.

Datawarehousing