Robbert Jellinek Principal +31(0)613524030

Planning & Control en BI

Regievoering met en
voor informatie

De planning- en controlcyclus vormt de basis voor zowel de interne sturing als de verantwoording naar externe stakeholders. Met de strategische ambities als uitgangspunt worden plannen gemaakt en financieel kaders gesteld en bewaakt. De afdeling Planning & Control (P&C) is verantwoordelijk voor de bewaking van en regievoering over deze cyclus.

Dat rechtvaardigt de vraag of P&C optimaal ondersteund wordt bij de uitvoering van deze taak. Zijn processen en ondersteunende systemen optimaal geschikt? Zijn ze betrouwbaar, efficiënt, transparant en herhaalbaar? Of wordt er maandelijks met een hoop energie een aantal Excel sheets gevuld om te komen tot een rapportage voor verantwoording en organisatiesturing?

BI als basis voor verantwoorde informatie

De inzet van goed ingerichte Business Intelligence (BI) software stelt P&C in staat haar processen betrouwbaar, efficiënt, transparant en herhaalbaar uit te voeren. Datastromen van verschillende bronnen worden gevalideerd, bij elkaar gebracht, verrijkt en aan de organisatie aangeboden in de vorm van dashboards, rapportages en analysetools.

Informatie als basis voor succes

Door de juiste inzet van BI verloopt het proces van informatieverwerking efficiënter en ontstaat er tijd om meer inhoudelijk naar de resultaten te kijken en duidelijk te krijgen welke verbeteracties er genomen kunnen worden. Door BI in uw organisatie te onderkennen, (h)erkennen en stimuleren wordt uw organisatie succesvoller en krijgt u meer tevredenheid bij medewerkers, leveranciers en klanten.

Planning & Control in topconditie

Ordina helpt bij  het organiseren, formuleren en implementeren van BI in uw organisatie, met het definiëren van organisatiedoelen, KPI’s, rapporten en dashboards en met het ontwerpen, bouwen en beheren van uw BI-systemen. Ordina brengt uw Planning & Control in topconditie.

Planning & Control en BI Contact Neem contact op met Robbert Jellinek