EVENEMENT

Self Service BI

8 april 2014 - 16:00 tot 19:00
Gratis toegang - Ordina hoofdkantoor
Schrijf u direct in

De afgelopen decennia is veel geïnvesteerd in Business Intelligence (BI) als middel om besturing en besluitvorming te verbeteren. BI zou moeten helpen bij het nemen van besluiten door deze te baseren op relevante informatie (tijdig, adequaat en correct). In de praktijk is het resultaat van deze inspanning veelal teleurstellend. Vooral ook omdat het lastig blijkt snel, flexibel en betaalbaar in te spelen op de vraag van de gebruikers van BI. Om BI daadwerkelijk ten volle te benutten zouden we de primair belanghebbenden, namelijk de medewerkers van de organisatie, in staat moeten stellen zichzelf te ‘bedienen’ van antwoorden: Self-Service BI (SSBI). Precies dat wat nodig is om de continue stroom van veranderende informatievragen aan de businesskant te ondersteunen, en daarmee de besluitvorming te verbeteren.