GGZ Friesland

ZorgKompas

De roep om meer transparantie, openheid en kwaliteit in de zorg neemt toe. Zowel de overheid als patiënten- en cliëntenorganisaties willen betere zorg tegen lagere kosten. Dit dwingt zorginstellingen om resultaatgericht te sturen. GGZ Friesland heeft door de inzet van ZorgKompas sinds 2003 een effectief instrument om te sturen op onder meer de zorgproductie en de daarbij in te zetten mensen en middelen.

GGZ Friesland

Klant

GGZ Friesland is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in de provincie Friesland. Met 2100 medewerkers en ruim 200 vrijwilligers behoort GGZ Friesland tot de grootste werkgevers in deze provincie. Het is tevens een erkend opleidingsinstituut voor psychiaters, psychologen en verpleegkundig specialisten. Per jaar maken meer dan 20.000 mensen met psychiatrische stoornissen of ernstige psychische problemen gebruik van de zorg- en dienstverlening van deze organisatie.

Klantvraag

Beleidsmakers in de zorg baseren hun beslissingen niet alleen op de financiële prestaties van hun organisatie maar ook op zorginhoudelijke aspecten. Daarom heeft GGZ Friesland behoefte aan een systeem dat tegemoet komt aan de brede informatiebehoefte van haar beleidsmakers. Een systeem dat gegevens uit verschillende informatiesystemen kan verzamelen en vergelijken. Op basis van deze gegevens wil GGZ toegankelijke en overzichtelijke rapportages kunnen samenstellen voor bestuurders en management.

Oplossing

Ordina VisionWorks heeft voor GGZ Friesland het ZorgKompas ontwikkeld, een resultaatgerichte managementinformatie-oplossing die GGZ Friesland in staat stelt de organisatie efficiënt te besturen. Het systeem verzamelt data vanuit de verschillende  informatiesystemen in een datawarehouse, en genereert op die basis toegankelijke en overzichtelijke managementrapportages en dashboards. Zo zijn de resultaten van de bedrijfsvoering en de zorgverlening altijd eenduidig en tijdig beschikbaar.

Resultaat

Managers en bestuurders krijgen de meest relevante informatie overzichtelijk gepresenteerd. Ze zien in een oogopslag de geaggregeerde indicatoren over de prestaties van de hele organisatie. GGZ Friesland gebruikt ZorgKompas voor zowel  interne als externe verantwoording.  ZorgKompas bevat  indicatoren en detailinformatie over onder andere personeelsformatie, budgetten, productie, zorglogistiek en ziekteverzuim. De laatste jaren is zorgKompas uitgebreid met kwalitatieve indicatoren die het behandel proces ondersteunen zoals Informed Consent en ROM.

Ordina ZorgKompas bevat ook een kostprijswijzer. Hiermee kan GGZ Friesland per specifiek zorgproduct (DBC, ZZP, WMO) aangeven wat de zorg- en dienstverlening gekost heeft en welke medewerker voor welk deel van die kosten verantwoordelijk is.

Bij GGZ Friesland wordt gewerkt met 3 dashboards: een INK management dashboard, een Zorglogistiek dashboard en een Behandelaar dashboard. Bij alle drie dashboards volstaat klikken op de indicatoren om toegang te krijgen tot de achterliggende gedetailleerde informatie. Zo is met een paar muisklikken te achterhalen welke bijdrage een afdeling of kostenplaats exact heeft geleverd, waar de cliënt zich in het zorglogistiek proces bevindt en wat de status van de DBC’s van een behandelaar zijn.