Menzis

Effectieve analyse omgeving

De afdeling Marketing Intelligence (MI) wil inzicht hebben in de effectiviteit van haar marketingcampagnes. Met deze vraag klopte verzekeraar Menzis bij Ordina aan. Met 2,1 miljoen verzekerden en ruim 2000 fte medewerkers is Menzis een van de grootste zorgverzekeraars in Nederland. De goede informatie op de juiste plaats is dan ook essentieel. De vraag van Menzis was een mooie uitdaging voor de BI-consultants van Ordina die er maar al te graag mee aan de slag gingen. En met succes.

Menzis

Klant

De zorgverzekeraar Menzis richt zich op het bieden van kwalitatief hoogwaardige en betaalbare zorg als toegevoegde waarde voor het welzijn en de gezondheid van klanten. Menzis biedt naast een basisverzekering ook aanvullende en tandheelkundige verzekeringen. Daarnaast zijn ze actief op het gebied van individuele en collectieve zorgverzekeringen.

Menzis profileert zich als totaalverzorger. Behalve het verzekeren van zorg, houdt Menzis zich ook bezig met het regelen en organiseren van zorg en aanverwante dienstverlening, preventie, informatievoorziening en kwaliteitsbeleid. Menzis is een landelijk werkende zorgverzekeraar en heeft kantoren in Wageningen (hoofdkantoor), Enschede en Groningen. 

Klantvraag

Door regelgeving mogen consumenten ieder jaar wisselen van zorgverzekeraar en/of zorgverzekering. Hierdoor wisselen gemiddeld 1,5 miljoen Nederlanders. De doelstelling van Menzis is tweeledig. Enerzijds wil Menzis graag dat klanten naar haar overstappen, anderzijds wil ze zoveel mogelijk bestaande klanten behouden. Voor het aantrekken en het behouden van klanten voert de verzekeraar gedurende het jaar verschillende campagnes.

De afdeling Marketing Intelligence (MI) wil inzicht hebben in de effectiviteit van haar marketingcampagnes. Deze campagnes willen ze monitoren en verbeteren waar nodig. Hiervoor hebben ze informatie nodig over klantmobiliteit en klantprofielen.

Aanpak

Ordina heeft een informatieanalyse uitgevoerd  waarin de informatie- en analysebehoefte van de afdeling MI over het aandachtsgebied klantmobiliteit in kaart is gebracht. 

Met een Agile-aanpak is, samen met de gebruikers, een analyse-omgeving opgezet. De gebruikers zijn bij het gehele traject betrokken. In korte iteraties is de analyse-omgeving opgeleverd, waarbij de gebruiker onderdeel is van het ontwikkelteam en tijdens de ontwikkeling heeft kunnen bijsturen.

Na de oplevering zijn de gebruikers begeleid in het gebruik van de analyse-omgeving.

Oplossing

Er is een analyse-omgeving opgezet waarmee de analisten van de marketing intelligence-afdeling zelf klantmobiliteitanalyses kunnen uitvoeren en op basis van meerdere jaren trends en ontwikkelingen kunnen vaststellen. De analyse-omgeving is flexibel opgezet, zodat gebruikers gegevens eenvoudig kunnen toevoegen en met de mobiliteitsgegevens kunnen koppelen.

Resultaat

Menzis heeft dankzij deze oplossing beter inzicht in haar klantgedrag en kan hierop haar marketingactiviteiten aanpassen. De effectiviteit van haar marketingcampagnes zal hierdoor verbeteren en kansen in de markt worden herkend.