Frank de Ruiter Management Consultant +31(06)22470168

Datawarehousing bij Spir-it

Op naar een transparante
gegevensverwerking

Voor het vervaardigen van de periodieke verantwoordingsrapportages wil Spir-it aan de gerechten en colleges een uniforme en flexibele bevragingsomgeving bieden voor de ad-hoc informatiebehoefte en de zogenaamde 4-maandsrapportages.

Datawarehousing bij Spir-it Contact Neem contact op met Frank de Ruiter

Klant

Spir-it is het ICT-bedrijf voor de rechtspraak. Door goede kennis van de rechtspraak en haar werkprocessen is Spir-it in staat passende ICT-oplossingen aan te bieden.

Het belangrijkste doel van Spir-it is ervoor te zorgen dat de rechtspraak haar werk optimaal kan doen. Omdat de samenleving in toenemende mate behoefte heeft aan een efficiënte informatie-uitwisseling met de rechtspraak, zijn toegankelijkheid, betrouwbaarheid en deskundigheid belangrijke waarden voor Spir-it.

Klantvraag

Om te voorzien in de management informatiebehoefte van de gerechten en colleges wil Spir-it aan de gerechten en colleges een uniforme en flexibele informatieomgeving bieden. Hierin  worden de 4-maandsrapportages opgenomen en een bevragingsmodule voor de ad-hoc informatie.

De betrouwbaarheid en traceerbaarheid van de gegevens is hierbij uiterst belangrijk. Ook moeten de Lamicie-rekenregels, die als grondslag dienen voor de prestatiebepaling van gerechten, op flexibele wijze kunnen worden beheerd.

Aanpak

De uitgangspunten van het project zijn om te  standaardiseren waar mogelijk en maatwerk te leveren daar waar nodig.

Binnen het project heeft Spir-it ervoor gekozen om de VisionWorks methodiek, VisionGuide, te gebruiken als projectaanpak. Daarbij hebben we een iteratieve werkwijze (SCRUM) toegepast tijdens de ontwikkeling van het datawarehouse. Door al heel vroeg in het proces de  samenwerking te zoeken tussen de analyse-, bouw-, test- en beheerfuncties hebben we een optimale aansluiting op de klantwens gerealiseerd.

Oplossing

In nauwe samenwerking met Spir-it  hebben we een volledige datawarehouse oplossing gebouwd, volledig gebaseerd op Oracle producten, met Oracle Answers als gebruikersrapportagetool. Hierbij hebben we gekozen voor een data vault modellering vanwege de mogelijkheid tot flexibele gegevensregistratie en -traceerbaarheid.  We hebben een unieke maatwerk engine gebouwd voor de implementatie  van de Lamicie-rekenregels. Voor de ketencontrole op de zaaksaantallen hebben we een aantal datakwaliteitsrapportages opgeleverd.

Resultaat

Rechtbanken en colleges zijn enthousiast over de mogelijkheden van de bevragingsomgeving. Gebruikersorganisaties kunnen naast ad-hoc bevraging hun eigen standaardrapportages bouwen. De transparante gegevensverwerking zorgt voor een verifieerbare datakwaliteit en Lamicie-modelwijzigingen zijn overzichtelijk en snel door te voeren. Bovendien is de basis gelegd voor toekomstige sectoroverstijgende informatieproducten.