Hubert Dijkshoorn Management Consultant +31(0)653481162

UWV

Inzicht in de loonaangifteketen

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zorgt als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deskundige, doelgerichte en efficiënte landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening.

De divisie Gegevensdiensten verzamelt en beheert gegevens over lonen, uitkeringen en arbeidsverhoudingen van alle verzekerden in Nederland.

UWV Contact Neem contact op met Hubert Dijkshoorn

Klantvraag

UWV Gegevensdiensten heeft Ordina gevraagd om te helpen bij het verkrijgen van inzicht in het berichtenverkeer in de loonaangifteketen (berichtlogistiek) en om het terugkoppelproces in beheer te nemen.

Het doel is om KPI’s van de keten (aantallen, doorlooptijden en uitval) te meten en actie te nemen waar nodig. Er is gevraagd om hiervoor een systeem te ontwikkelen en te beheren. Het beheer moet de kwaliteit van de loonaangiftegegevens verbeteren.

Oplossing

Ordina VisionWorks heeft voor het monitoren van het berichtlogistiek een generieke en herbruikbare datawarehouse en rapportagelaag ontwikkeld.

Een multidisciplinair team heeft gewerkt volgens de methodieken VisionGuide en VisionTest, aan een prototype voor een klein segment, dat later uitgebreid wordt naar een groot deel van de keten.

Resultaat

UWV Gegevensdiensten kan operationele rapportages en KPI rapportages van de keten leveren aan het management van UWV en Belastingdienst, die bijdragen aan de verantwoording aan het ministerie van SZW.

Door de in beheername is het terugkoppelproces op tijd en de juistheid en volledigheid zijn sterk verbeterd. De omgeving is stabiel, onderhoudbaar, overdraagbaar en heeft een hoge responssnelheid en verwerkingssnelheid.