Frank de Ruiter Management Consultant +31(06)22470168

Zorgverzekeraar

Intelligence als strategische competentie

Een grote zorgverzekeraar heeft VisionWorks gevraagd voor de regievoering bij het opzetten van een bedrijfsbrede Business Intelligence-omgeving. VisionWorks heeft het projectmanagement verzorgd,  de opzet van de architectuur op zich genomen, de informatieanalyses uitgevoerd en tijdens het project voor een gedegen testmethodiek gezorgd.

Zorgverzekeraar Contact Neem contact op met Frank de Ruiter

Klantvraag

Intelligence is voor de zorgverzekeraar een strategische competentie. Om haar rol als regisseur in de zorgketen goed te kunnen spelen, voelde men de noodzaak om in betere informatie te investeren.

Door verkokering van haar BI-systemen liep de zorgverzekeraar op tegen de grenzen van de bestaande stuurinformatie. De zorgverzekeraar vroeg daarom VisionWorks als regiepartner in een project voor de implementatie van een bedrijfsbrede, geïntegreerde Business Intelligence-oplossing rond het datawarehouse.

Oplossing en aanpak

Als regiepartner heeft VisionWorks het project samen met de opdrachtgever vormgegeven, bestuurd en deels uitgevoerd. VisionWorks heeft onder andere de projectaanpak, invulling van de architectuur en testaanpak ingebracht en regierollen in projectmanagement, architectuur en testen uitgevoerd.

In het project is gebruikgemaakt van de Agile BI-methodiek en best practices van VisionWorks. VisionWorks heeft ook de medewerkers van de klant begeleid in de toepassing van de Agile-methodiek.

Resultaat

Het project heeft een looptijd van twee jaar. Door toepassing van de Agile BI-methodiek en best practices van VisionWorks heeft het project echter snel de eerste bruikbare resultaten opgeleverd ter ondersteuning van het zorginkoopproces. De zorgverzekeraar heeft nu de beschikking over eenduidige, gevalideerde en kwalitatief hoogwaardige informatieproducten.

Als één van de eerste gebruikersgroepen van het datawarehouse kregen zorginkopers de beschikking over flexibele sets met informatie over zorginstellingen. Zij waren zeer enthousiast hoe deze informatie hen hielp om betere contracten met de instellingen af te sluiten. De komende periode krijgen steeds meer gebruikersgroepen de beschikking over informatieproducten uit het datawarehouse.