Wij zijn VisionWorks!
Een bekend merk met een nieuwe belofte

VisionWorks helpt organisaties cross industry hun interne en externe voortbrengingsketens te optimaliseren en effectief te besturen. We doen dit door het verbinden van mens, proces en informatie tot betekenisvolle organisaties.
Onze units leveren diepgaande kennis en ervaring op het terrein van business architectuur, big data, managementinformatie, keteninformatisering, veranderkunde, leeroplossingen en implementatiemethodieken.

 

Business Architecture

VisionWorks helpt organisaties om beleid en strategie te vertalen naar inrichting van de besturing en uitvoering. Informatievoorziening vormt hierin vanzelfsprekend een belangrijke component. Als klant krijgt u inzicht en overzicht over noodzakelijke veranderingen in organisaties met als resultaat een basis voor veranderprogramma’s en projectportfolio’s. Deze kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op flexibel in- en outsourcen, het realiseren van kostenreducties, het verkorten van de time-to-market of herinrichtingvraagstukken bij fusie en allianties. Onze business architecten laten uw strategie, organisatie, processen en informatievoorziening op elkaar aansluiten, zodat veranderingen succesvoller zijn te realiseren.

Business Intelligence

Het is onze overtuiging dat de explosief toenemende hoeveelheid data onze wereld ingrijpend gaat veranderen. Mensen en organisaties kunnen uit die data heel veel waarde halen.

De afgelopen jaren hebben veel organisaties hun business intelligence (BI) op orde gebracht en hun informatie geconcentreerd in robuuste datawarehouses. De enorme toevloed aan data biedt nieuwe kansen, als u die toevloed weet te stroomlijnen. Bij VisionWorks willen we de waarde van data ontdekken, begrijpen en voor onze klanten beschikbaar maken. Dat doen we door in de huid te kruipen van onze klanten. We denken met u mee en helpen u met het ontsluiten, verwerken, bewerken en analyseren van grote en diverse datastromen. Het is onze ambitie om organisaties te helpen slimmer te worden.

Doorbraak in data